Samenwerken is moeilijker dan het lijkt

Door Geert Kloppenburg | Projectleider duurzame mobiliteit Urgenda

Samenwerken is moeilijker dan het lijkt. We zeggen vaak ‘samen’, maar praten enkel vanuit onszelf. Hoe vaker het woord samenwerken valt, hoe huiveriger ik dan ook word. Samenwerken om het samenwerken om het samenwerken, ja dat kennen we wel. Loze woorden voor de bühne.

Samenwerken wordt vaak zeer interessant zodra het gaat over geld. Over gedeelde belangen vanuit een gehele markt of het gezamenlijk creëren van meer of minder markt. Dan ontstaat er een concrete dynamiek om iets te verbeteren. Met een marktaandeel van openbaar vervoer van slechts 11% ten opzichte van andere modaliteiten (lees: 8 miljoen auto’s in een klein en dichtbevolkt land als Nederland), liggen de kansen voor het oprapen.

Toch is samenwerking in de sector van het openbaar vervoer een enorme uitdaging. Er is geen duidelijke regierol. Heldere spelregels ontbreken. Er zijn vele verschillende opdrachtgevers. En vormt deze sector nou een markt of niet? Veel succes met samenwerken in zo’n context!

Dat partijen in de OV-sector ondanks – of misschien wel dankzij – zeer slechte omstandigheden nu zijn gestart om meer samen te gaan werken in concrete projecten, is uiterst bewonderenswaardig. Want eenvoudig is het helemaal niet om gezellig samen te werken, terwijl je in het verleden of heden op andere dossiers continu niet je zin krijgt. Dan is er een enorme wil nodig om constructief te zoeken naar projecten en onderwerpen waarmee je gezamenlijk iets wilt bereiken dat in het collectief belang en vervolgens ook in je eigen belang is. Die spanning, tussen collectief en individueel belang, zit steeds verscholen in de woorden samen en werken.

Juist dat is wat dit initiatief bijzonder maakt. Kortom, aan de slag!

Screen shot 2014-01-21 at 14.20.19