Het nut van toegankelijke onderzoeksresultaten

Door Maarten Veraart | adviseur bij AEF en mede-initiatiefnemer van Samen op Reis en het www.platfom9driekwart.nl

Afgelopen zomer is een belangwekkend rapport over mobiliteit verschenen. Onderzoekers van CE Delft en de VU hebben de externe kosten van alle verkeersmodaliteiten in kaart gebracht. Daarbij gaat niet alleen om de kosten van de infrastructuur, maar zijn per vervoersmodaliteit ook de externe kosten van onder meer emissies, ruimtebeslag en ongevallen in kaart gebracht. Er is niet alleen gekeken naar de kosten, maar ook naar de baten. Zo bedragen volgens het rapport de externe gezondheidsbaten van fietsen naar het werk 358 euro per persoon per jaar. Kortom een rapport met een schat aan relevante informatie over mobiliteit. Een ander mooi recent rapport is ‘Mobiliteitsbeeld 2014’ van het KIM. Dit rapport is de digitale opvolger van de Mobiliteitsbalans. In deze rapportage staan allerlei mooie grafics met informatie over mobiliteit.

Voor degenen die op een of andere manier betrokken zijn bij het openbaar vervoer is het belangrijk om de beschikking te hebben over onderzoeksresultaten als dit. Helaas ontbreekt het aan een toegankelijk overzicht van rapporten die zijn verschenen over mobiliteit in het algemeen en OV in het bijzonder. Hierdoor mist de OV-sector kansen, zie bijvoorbeeld de invulling van de mobiliteitsparagraaf in het energieakkoord. De zwakke mobiliteitsparagraaf komt mede doordat de OV-sector in de onderhandelingen niet de relevante gegevens op tafel kon leggen. Kortom er is behoefte aan goed toegankelijke cijfers en onderzoeksresultaten die kunnen worden hergebruikt door degenen die opkomen voor het OV. Samen op Reis gaat daarbij helpen. Sinds kort heeft de website van Samen op Reis een aparte pagina facts & figures. Op deze webpagina staan signaleringen van onderzoeken die betrekking hebben op onder meer prestaties en kosten van het OV, liefst in vergelijking met andere vervoersmodaliteiten. Op de pagina facts & figures komen beknopte signaleringen van onderzoeken te staan, inclusief een linkje naar  het betreffende rapport.

De pagina facts & figures is net gestart en moet nog gevuld worden met onderzoeken. U kunt daar aan bijdragen door via de website tips te geven. Daarbij worden wel eisen gesteld aan de kwaliteit van het onderzoeksmateriaal. Met het oog op hergebruik mag het niet controversieel zijn. De webpagina beperkt zich strikt tot het toegankelijk maken van facts & figures, het zal geschriften van lobbyisten weren. De webpagina biedt ook geen forum voor debat. Daarvoor is er de ruimte op het online discussieforum www.platform9driekwart.nl. Dit is een onafhankelijk discussieplatform gericht op verbetering van de prestaties in de spoorsector en OV-keten. Hier vinden serieuze discussies plaats over hoe het verder moet met het OV.

MaartenVeraart3_015_1kb