Samenwerken 2.0

Door Annelies Hermens |Capgemini CR & Sustainability lead, U15 voorzitter en oud B50 voorzitter

Als mens en als medewerker van Capgemini hecht ik veel waarde aan samenwerken. Het leidt tot betere en slimmere oplossingen en het is nog leuk ook! Op het terrein van duurzame mobiliteit werk ik al jaren samen met tal van partijen onder andere vanuit mijn rol in de landelijke en regionale werkgeversnetwerken B50 en U15. Voor werkgevers is duurzame mobiliteit in toenemende mate een belangrijk agendapunt én een thema waarop men wil en moet samenwerken met overheden en OV partijen. Maar ook een onderwerp waarover werkgevers zich vaak onvoldoende gehoord voelen. Het was dan ook een aangename verrassing toen ik in 2013 als werkgeversvertegenwoordiger samen met VNO NCW uitgenodigd werd om onze wensen ten aanzien van het productaanbod te laten horen in de initiatiefgroep Samen op Reis. Een hele stap voorwaarts die ik samen met VNO NCW met twee handen heb aangegrepen.

Samenwerken is voor mij samen werken aan een gemeenschappelijk belang of doel. Inmiddels zijn wij verschillende vergaderingen en overleggen met de initiatiefgroep verder en wat ik zie is dat we vooral samen in gesprek zijn. Er wordt geluisterd naar wat werkgevers willen en verteld wat OV partijen denken te gaan aanbieden. Tussen de gesprekken door wordt er door de OV partijen hard gewerkt aan een bijstelling en uitbreiding van het huidige productaanbod. En als deze hobbel is genomen, zijn daar nog de concessiehouders die we moeten overtuigen van de goede plannen. Ik heb alle vertrouwen dat dit uiteindelijk zal leiden tot een beter productaanbod voor werkgevers. Ik vind het wel een langdurige en ietwat ‘ouderwetse’ benadering van samenwerken, om te komen tot innovatie in OV. Hoe fantastisch zou het niet zijn om in een volgende fase vanaf het begin met álle stakeholders gezamenlijk een duurzaam OV concept te ontwikkelen waarbij de (zakelijke) reiziger van nu daadwerkelijk centraal staat in het ontwerp. Dat vraagt om vertrouwen en lef. Dat is samenwerken 2.0

dec 2013 2