Voor-en natransport Provincie Fryslân

Grote lege bussen zijn niet alleen inefficiënt, zij zijn ook schadelijk voor het imago van het OV. In de provincie Friesland voert de provincie als concessieverlener in het noordoosten van Friesland een pilot uit met alternatieven voor collectief vervoer, zoals de deelfiets, deelauto en deelbus-concepten waarbij mensen uit de straat of wijk zelf hun vervoer organiseren. Dit in combinatie met doelgroepenvervoer voor mensen die om allerlei redenen niet meer zelf kunnen rijden. Deze pilot is tot dusverre een succes. Momenteel worden de resultaten geëvalueerd. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de pilot te verbreden naar andere regio’s in de provincie.

Resultaat voor de reiziger: beter toegang tot OV.

Projectteam

  • Ton Ettema
    Voorzitter
    Rocov Fryslân
  • Sanne van Galen
    Communicatie
    Rover

Voor vragen en suggesties rondom dit project mail: info@rocovfryslan.nl

Nieuws

Screen shot 2014-01-21 at 16.16.23

Friese “Opstapper” voor ‘first en last mile’ verbeterd

Door: Ton Ettema Het Regionaal Overlegorgaan Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Fryslân is tevreden over het tempo waarin de pilot “Verbetering Opstapper” (individueel openbaar vervoer) door Arriva geïmplementeerd gaat worden. Met ingang van de nieuwe dienstregeling 2014 kan de reiziger van deze verbeterde dienst gebruikmaken. Tot nu toe kon een reiziger op het platteland waar niet 1x […]

Lees meer...
Screen Shot 2014-02-21 at 10.45.03

Samen op reis goed onderweg

Bekijk hier het artikel in de Reiswijzer 2013 (nr4) met o.a. informatie omtrent de projecten: – Producten- en Tarievenhuis – Gezamenlijk aanbod voor de zakelijke reiziger – First- en last mile rurale gebieden  

Lees meer...