Verbeteren vindbaarheid P+R-terreinen

P+R-terreinen maken een slimme combinatie van auto en trein mogelijk. Om de overstap voor meer reizigers gemakkelijk te maken heeft het Ministerie van IenM in het Actieplan Groei op het Spoor in pilotprojecten samengewerkt met NS, 9292, ANWB en regionale overheden (Provincie Limburg/Maastricht Bereikbaar en Gemeente Almelo) aan het verbeteren van de vindbaarheid en bekendheid van P+R-terreinen.

Voor het verbeteren van de vindbaarheid en bekendheid van P+R is ingezet op digitale informatievoorziening en fysieke maatregelen zoals het aanpassen van bewegwijzering. In de pilot zijn verschillende activiteiten ondernomen om de vindbaarheid en bekendheid van een aantal P+R-terreinen in Limburg en Almelo te verbeteren.

- Limburg: In Limburg is gewerkt aan vier deelprojecten 1) Valkenburg, 2) Bunde en Maastricht-Noord, 3) IC stations Sittard, Roermond en Weert en 4) inwinning en ontsluiting dynamische bezettingsgraden onbetaalde P+R-terreinen.

- Almelo: in Almelo is ingezet op (dynamische) bewegwijzering met aansluiting op het gemeentelijke Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) en verschillende marketing en communicatie activiteiten.

De pilot is inmiddels afgerond. Op basis van de ervaringen in de pilot is een drietal aanbevelingen geformuleerd.

1. Verder verbeteren ontsluiten en beheren digitale informatievoorziening P+R noodzakelijk

2. Zet verder in op het inwinnen en ontsluiten van informatie over (onbetaalde) P+R terreinen

3. Sluit voor inwinnen en ontsluiten van P+R-informatie aan bij bestaande initiatieven en mogelijkheden

Bekijk hier de toelichtingen op de lessen en aanbevelingen.

Resultaat voor de reiziger: betere aansluiting auto-OV.

Projectteam

 • Kees Miedema
  Ketenmanager
  NS
 • Bram Munnik
  Relatiemanager
  9292
 • Wouter Remmelts
  Productmanager reisinformatie
  NS
 • Rogier van Schelven
  Adviseur
  Kwink Groep
 • Kim Goosen
  Communicatie
  ANWB

Voor vragen en suggesties rondom dit project mail: rvanschelven@kwinkgroep.nl

Nieuws

Screen Shot 2014-02-19 at 17.26.11

Lessen en aanbevelingen P+R terreinen gepubliceerd

P+R-terreinen maken een slimme combinatie van auto en trein mogelijk. Om de overstap voor meer reizigers gemakkelijk te maken heeft het Ministerie van IenM in het Actieplan Groei op het Spoor in pilotprojecten samengewerkt met NS, 9292, ANWB en regionale overheden (Provincie Limburg/Maastricht Bereikbaar en Gemeente Almelo) aan het verbeteren van de vindbaarheid en bekendheid […]

Lees meer...
JVW_20140827_SOR 04

Eerste Samen op Reis-dag geslaagd

In augustus 2014 vond de Samen op Reis-dag plaats, een middag voor betrokkenen bij OV-projecten binnen Samen op Reis. Tijdens de middag deden we inspiratie en nieuwe energie op door de uitwisseling van ideeën en ervaringen. Aan de hand van drie uitgelichte projecten werd gezamenlijk gereflecteerd op de samenwerking en vooruitgeblikt naar nieuwe oplossingen voor vraagstukken […]

Lees meer...
Screen Shot 2014-02-19 at 17.26.11

Verbeterde vindbaarheid P+R-terreinen

Door: Atty Visch Om de vindbaarheid en bekendheid van P+R-terreinen te verbeteren, werken ANWB, NS en 9292 samen met Kwink Groep aan verbetering van de informatievoorziening met betrekking tot P+R. Het actieplan ‘Groei op het Spoor’ van het Ministerie van IenM draagt zorg voor de (co) financiering van de projecten. De afgelopen maanden zijn er […]

Lees meer...