Sociale veiligheid

Voor de reizigers, het personeel en ook voor de beeldvorming over het openbaar vervoer is veiligheid van groot belang. Het gevoel van veiligheid heeft voor een groot deel ook te maken met beleving; reizigers moeten zich prettig voelen tijdens hun reis van deur tot deur. Dit is de verantwoordelijkheid voor alle partijen in het openbaar vervoer, maar ook die van verschillende instanties zoals politie, gemeenten en scholen. Sociale veiligheid is dan ook geen onderwerp voor concurrentie maar iets dat je gezamenlijk op moet pakken. De initiatiefgroep wil graag dat in ieder concessiegebied een periodieke veiligheidsscan wordt uitgevoerd, waarna alle betrokken in dat gebied gezamenlijk tot een maatwerkaanpak komen. In dit thema vindt u het project Ontwikkelen methodiek Veiligheidsscan & Veiligheidsmatrix.