Randvoorwaarden voor samenwerking

Samenwerking tussen overheden en vervoerders is nodig om reizigers sneller en beter van deur tot deur te laten reizen. Samenwerking is ook nodig om groei te realiseren. En daarvoor is innovatie nodig. Niet alleen als het gaat om producten en diensten, zeker ook als het gaat om de manieren van werken. Het gaat daarbij om het effectief organiseren van de overlappende activiteiten en verantwoordelijkheden van overheden en vervoerders. Ruimte maken voor ondernemerschap, afstemming van beleid en ook het aanboren van alternatieve financieringsbronnen horen daarbij. In dit thema vindt u de projecten Ontwikkeling van modelconcessie, Ontwikkeling van spelregels voor geïntegreerde businesscases, Bundeling van ondernemerschap, Oplossen belemmeringen in de ordening.