Producten- en tarievenhuis

Om een meer overzichtelijk aanbod voor reizigers te realiseren, wordt een landelijk samenhangend aanbod van producten en tarieven ontwikkeld in onderlinge samenwerking tussen overheden en vervoerders, voor zowel bus, tram en metro als decentraal en landelijk spoorvervoer. In het kader van de afspraken van het NOVB hebben de opdrachtgevers voor OV (I&M, IPO, SkVV) het voortouw genomen voor de uitwerking van de visie op het ‘OV-Producten- en Tarievenhuis’ van de (nabije) toekomst. Centraal staat een toekomstbestendige oplossing te vinden voor knelpunten die doorgaande, concessiegrensoverschrijdende reizigers ervaren met OV-producten en tarieven bij het reizen door de OV-keten.

In september 2013 is de nota ‘OV-Producten- & Tarievenhuis: aanzet voor een visie’ bestuurlijk vastgesteld in het NOVB. In deze nota zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Tarievenhuis van de toekomst aangegeven.

In de eerste helft van 2014 zullen werkgroepen tot concrete, inhoudelijke voorstellen komen. Tegelijkertijd zullen alle stakeholders aangehaakt blijven door de projectorganisatie, zowel via de Adviesgroep als via Regionale afstemgroepen. Ook zal regelmatig afstemming plaatsvinden met de klankbordgroep Consumenten.

In 2014 zijn concrete voorstellen aan het Bestuurlijk NOVB worden aangeboden ter besluitvorming. Verdere ontwikkelingen in dit initiatief en de doorvoering van daadwerkelijke veranderingen voor de reiziger liggen bij het NOVB.

Resultaat voor de reiziger: overzichtelijker productaanbod.

Projectteam

  • Hans Heukels
    Projectsecretaris
    Tarievenbureau OV

Voor vragen en suggesties rondom dit project mail: h.heukels@tbov.nl

Nieuws

Screen Shot 2014-12-17 at 15.57.11

Facts & figures pagina op samenopreis.nu

Op de website samenopreis.nu zijn sinds kort facts & figures rondom het openbaar vervoer te vinden. Regelmatig verschijnen er onderzoeksrapporten en datasets over het openbaar vervoer, maar deze informatie wordt op verschillende plaatsen gepubliceerd. Om deze kennis makkelijker toegankelijk te maken, is in het kader van Samen op reis het idee ontstaan om een publiek toegankelijk […]

Lees meer...
foto

TLS onder coöperatief dak van alle vervoerders

De vervoerders hebben op 9 juli 2014 aangekondigd dat zij onderling afspraken hebben gemaakt over het beheer van de chipkaart in de toekomst. Na jarenlange discussies is de kogel door de kerk. Er wordt een gezamenlijke cooperatie opgericht, waarin de activiteiten van TLS worden ondergebracht. Dit zal een belangrijke impuls geven aan de samenwerking van […]

Lees meer...
Screen Shot 2014-05-14 at 16.49.12

Presentaties voortgang projecten Nationaal Congres Openbaar Vervoer 2014 online

Tijdens het Nationaal Congres Openbaar Vervoer 2013 hebben diverse OV-partijen het initiatiefstuk ‘Samen op reis: OpStap naar een beter OV’ overhandigd aan het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Tijdens de 2014-editie 1 jaar later besprak Arriën Kruyt (Rover) de stand van zaken en werd in intieme settings de voortgang besproken van 5 projecten. Hier vind u […]

Lees meer...
Screen Shot 2014-02-21 at 10.45.03

Samen op reis goed onderweg

Bekijk hier het artikel in de Reiswijzer 2013 (nr4) met o.a. informatie omtrent de projecten: – Producten- en Tarievenhuis – Gezamenlijk aanbod voor de zakelijke reiziger – First- en last mile rurale gebieden  

Lees meer...
Screen Shot 2014-02-16 at 14.07.49

Vervoersbedrijven beloven einde van ‘tarievenchaos’

Klik op onderstaande link om het artikel uit de NRC te lezen. NRC 20130314 – Vervoersbedrijven beloven einde van tarievenchaos

Lees meer...