Ontwikkeling van modelconcessie

Vervoerders en overheden ervaren in toenemende mate problemen in de contractering, met name bij aanbesteding van concessies. De huidige bestekken en contracten worden als te weinig flexibel ervaren en prikkelen onvoldoende tot innovatie in aanloop naar en lopende de concessie. De juridificering in de contractvorming heeft aan beide kanten geleid tot risicomijdend gedrag. De vervoerders en overheden willen dit doorbreken. Vereenvoudiging, flexibiliteit en innovatie in de contactvorming is nodig om met het OV stappen vooruit te zetten.

De initiatiefgroep heeft in samenwerking met het KpVV een typologie modelbestek ontwikkeld voor aanbesteding van concessies waarin innovatie wordt gestimuleerd en flexibiliteit wordt ingebouwd om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen en meer efficiëntie te bereiken. Hierin komt de nadruk te liggen op het beoordelen op basis van prestatie-indicatoren op basis van output. Tevens zullen in het nieuwe contract de risico’s worden benoemd en afspraken worden gemaakt over de financiële consequenties daarvan. De typologie en adviezen zijn klaar en nu zet de initiatiefgroep zich in om politieke draagkracht te realiseren voor toepassing van deze nieuwe contracten en vormen van samenwerking. Onder andere door de organisatie van informatiebijeenkomsten en een verkiezing voor het beste OV-bestek 2015. Een jury, onder leiding van Marijke van Haaren, heeft voor de verkiezing 10 inzendingen ontvangen, waarvan 8 bestekken en 2 alternatieve inzendingen. Op het Nationaal Congres Openbaar Vervoer op 26 maart j.l. is het bestek van de mobiliteitscentrale Flevoland als winnaar verkozen.

Resultaat voor de reiziger: betere prestaties OV.

Projectteam

 • Manu Lageirse
  Directeur
  Veolia Transport
 • Jan van Selm
  Operationeel directeur
  OV-Bureau Groningen Drenthe
 • Nico van Paridon
  Manager OV
  Stadsregio Amsterdam
 • Franc van der Steen
  Afdelingshoofd Bestuur en Regie
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Wim van Tilburg
  Directeur
  Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
 • Geert Kloppenburg
  Projectleider duurzame mobiliteit
  Urgenda

Voor vragen en suggesties rondom dit project mail: info@samenopreis.nu

Nieuws

groepsfoto

Start Herfstsessies SummerChallenge

Tijdens de Samen op Reis SummerChallenge bogen jonge medewerkers binnen de OV & Spoor branche zich deze zomer over de vraag: hoe kunnen we het OV leuker, beter en makkelijker maken voor de reiziger? Vier teams met vertegenwoordigers van vervoerders, reizigersorganisaties en overheden werkten vervolgens hun beste idee uit om de reis voor de reiziger […]

Lees meer...
rv_9783_Prijsuitreiking_SamenopReis_BesteOV_Bestek

Mobiliteitscentrale Flevoland wint Beste OV-bestek 2015

De mobiliteitscentrale Flevoland is verkozen tot het Beste OV-bestek 2015 tijdens het Nationaal Congres Openbaar Vervoer op 26 maart. De verkiezing is georganiseerd in het kader van Samen op Reis met als doel innovatie in het OV te stimuleren door meer bekendheid te geven aan vernieuwende concepten binnen aanbestedingstrajecten. De jury, onder leiding van Marijke van Haaren (voorzitter Stichting Zero Emissie […]

Lees meer...
IMG_2547

De reiziger als echte winnaar!

Door Marijke van Haaren | voorzitter stichting Zero Emissie Busvervoer & voorzitter jury verkiezing beste bestek Ik ben een keuzereiziger: fiets of OV als het kan, auto als het moet. Mijn keuze wordt voornamelijk bepaald door afstand, comfort en weersomstandigheden. Krantenkoppen als “tramverkeer ligt plat” of “treinverkeer verstoord door sneeuw” of “computerstoring legt treinverkeer rond […]

Lees meer...
Screen Shot 2015-01-21 at 16.07.19

Samen op reis mobiliteitssessies tijdens Urgenda regiotour Flevoland

Tijdens de Urgenda regiotour Flevoland 11 t/m 13 februari 2015 vindt op donderdagochtend 12 februari een nieuwe regiobijeenkomst rondom de modelconsessie plaats en zullen bedrijven elkaar tijdens een Low Car Diet versnelsessie inspireren hun mobiliteitsbeleid te verduurzamen. Aanwezig zullen zijn gedeputeerde Jaap Lodders, wethouders van de gemeenten, OV bedrijven, mobiliteitskoplopers, grote bedrijven, Samen op Reis […]

Lees meer...
Screen Shot 2014-12-18 at 13.00.34

Samen op reis lanceert verkiezing voor het beste OV-bestek

Op 26 maart 2015 zal een vakkundige jury onder leiding van Marijke van Haaren (voorzitter Stichting Zero Emissie Busvervoer) op het Nationaal Congres Openbaar Vervoer een prijs uitreiken aan de makers van het beste OV-bestek. Doel van de verkiezing is innovatie in het OV te stimuleren door meer bekendheid te geven aan vernieuwende concepten binnen […]

Lees meer...
1 2 3