Ontwikkeling Veiligheidsscan

Een gemeenschappelijke en integrale aanpak van sociale veiligheidsproblemen door de betrokken partijen biedt de beste kans op duurzaam succes. Daarom is een methodiek ontwikkeld aan de hand waarvan inzichtelijk kan worden gemaakt waar veiligheidsproblematiek zich voordoet en wat deze precies inhoudt, door middel van het uitvoeren van een scan. Uit de scan blijkt de aard en omvang van de sociale (on)veiligheid in een gebied. Dat is dan direct een gespreksmiddel om samenwerking te zoeken met partners in het veld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan politie, buurtwachten maar ook scholen, uitgaansgelegenheden en sportverenigingen.

De scan heeft niet alleen betrekking op de sociale veiligheid in en rond het openbaar vervoer, maar geeft tevens per concessiegebied de uitkomsten van de Leefbaarometer. Zo ontstaat een vergelijking tussen sociale veiligheid openbaar vervoer en die van de openbare ruimte. De Leefbaarometer is een landelijk onderzoek waarmee eventuele verslechteringen in leefbaarheid in een vroeg stadium onderkend worden. Als in een buurt in één of twee straten leefbaarheid begint te verslechteren, wordt dit zichtbaar in de Leefbaarometer. Nog voordat de rest van de buurt achteruitgaat. Hiermee maakt de Leefbaarometer het mogelijk om in een vroeg stadium eventuele verslechteringen te identificeren.

­Resultaat voor de reiziger: openbaar vervoer prettiger en veiliger.

Projectteam

  • Guy Hermans
    Programmamanager Collectief Vervoer
    Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
  • Desiree Lodewijks
    Communicatieadviseur
    Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Voor vragen en suggesties rondom dit project mail: guy.hermans@kpvv.nl

Nieuws

Screen Shot 2014-12-17 at 15.57.11

Facts & figures pagina op samenopreis.nu

Op de website samenopreis.nu zijn sinds kort facts & figures rondom het openbaar vervoer te vinden. Regelmatig verschijnen er onderzoeksrapporten en datasets over het openbaar vervoer, maar deze informatie wordt op verschillende plaatsen gepubliceerd. Om deze kennis makkelijker toegankelijk te maken, is in het kader van Samen op reis het idee ontstaan om een publiek toegankelijk […]

Lees meer...