Ontwikkelen formules voor overstappunten

Een samenhangend overstappunt kan alleen worden bereikt door samenwerking tussen de verschillende partijen. Hoewel op veel punten al goed wordt samen gewerkt, is nog lang niet altijd duidelijk wie er eigenaar of regisseur is van een overstappunt. Vaak zijn meerdere partijen verantwoordelijk voor een deelgebied. Met dit initiatief is Rover op zoek naar wie de regisseursrol kan vervullen.

Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met het OV-bureau Groningen-Drenthe en met de Stadsregio Amsterdam. Daar zijn een aantal lessen uitgehaald die van belang zijn voor succesvol beheer en onderhoud van OV-knooppunten. Deze worden teruggekoppeld aan regionale overheden en consumentenplatforms.

Voorjaar 2015 worden door Rover, samen met NS Reizigers, NS Stations, ProRail en enkele reizigersorganisaties (o.a. Iederin en LSvB) een aantal stations bezocht (schouwen). Doel is om vanuit het perspectief ‘de reis van de reiziger / hoe ervaren zij het station’ potentiële verbeteringen te inventariseren. Deze verkennende bezoeken worden geëvalueerd en gebruikt om na te denken over een (groter) gevolg: de uitrol naar meer stations en de betrokkenheid van meer partijen (andere vervoerders, regionale overheden).

In aanvulling op het knooppuntenonderzoek van 2013 zal Rover in juni een onderzoek doen naar de staat van digitale reisinformatie op knooppunten (busstations). Naar verwachting zijn de resultaten in september gereed om te presenteren.

Resultaat voor de reiziger: comfortabeler, sneller en gemakkelijker de weg vinden in het OV.

Projectteam

  • Ineke van der Werf
    Directeur
    Rover
  • Angela Nijland
    Beleidsmedewerker
    Rover

Voor vragen en suggesties rondom dit project mail: bestuur@rover.nl

Nieuws

Screen Shot 2014-12-17 at 15.57.11

Facts & figures pagina op samenopreis.nu

Op de website samenopreis.nu zijn sinds kort facts & figures rondom het openbaar vervoer te vinden. Regelmatig verschijnen er onderzoeksrapporten en datasets over het openbaar vervoer, maar deze informatie wordt op verschillende plaatsen gepubliceerd. Om deze kennis makkelijker toegankelijk te maken, is in het kader van Samen op reis het idee ontstaan om een publiek toegankelijk […]

Lees meer...
Screen Shot 2014-05-07 at 12.40.26

Reizigerspeiling OV-knooppunten Nederland 2013

In het kader van Samen op reis is het rapport ‘Reizigerspeiling naar de staat van OV-knooppunten’ geschreven. Dit rapport is een beknopte weergave van een onderzoek onder ruim 1400 OV-reizigers. Aan hen is gevraagd wat zij vinden van de knooppunten waarvan zij regelmatig gebruik maken. In het rapport is, naast een algemene inleiding waarin de […]

Lees meer...
Screen Shot 2014-02-13 at 11.59.10

Overstappen kan heel plezierig zijn

Overstappen kan heel plezierig zijn. Het geeft de mogelijkheid om de benen te strekken en een kop koffie te regelen alvorens verder te reizen. Het kan een ellende zijn, als je de aansluitende trein net ziet wegrijden als je aankomt. Als je op een station komt dat je niet kent, kan het zoeken naar de […]

Lees meer...