Noord-Nederland

In de provincies Groningen, Drenthe en Friesland stemmen de vervoerders Arriva, NS en Qbuzz het OV-aanbod op elkaar af met een integraal netwerk en afspraken over tarieven en communicatie. Vervoerders zijn hiervoor samen met de concessieverleners (provincies Groningen, Drenthe en Friesland) aan de slag.

Het project loopt inmiddels twee jaar en is steeds meer onderdeel geworden van het regulier werkprocessen van de betrokken organisaties (provincies Groningen, Fryslan, Drenthe, OV-bureau Groningen-Drenthe en de vervoerders NS, Arriva en Qbuzz). De partijen weten elkaar gemakkelijker weten te vinden en de wederzijdse gunfactor aan alle kanten is toegenomen. Tevens is het programma inmiddels bestuurlijk opgehangen aan de Regionale Spoor en OV-tafel Noord Nederland, het werkplan van de pilot vormt daarom tevens onderdeel van de ontwikkelagenda OV van de Regionale Spoor- en OVtafel.

Inhoudelijk zijn en worden door de partijen gezamenlijk onder meer de volgende stappen gezet:
- jaarlijks tijdig overleg over afstemming in de dienstregeling o.b.v. gezamenlijke analyse reizigersstromen
- jaarlijks uitbrengen van huis-aan-huis OV-krant met informatie over het OV-systeem en nieuws over de ontwikkelingen
- definitie en visualisatie van een gezamenlijk noordelijk vervoernet, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen HOV, basisnet en aanvullend OV/collectief vervoer
- in 2015 wordt verder nagedacht over een gestileerde HOV-kaart Noord Nederland voor promotiedoeleinden voor verschillende doelgroepen
- afstemming zomerpromotieacties
- gezamenlijke trein/bus servicepunten in de stations van Leeuwarden en Assen, en tzt ook Groningen Hoofdstation
- stap voor stap gaan we richting geïntegreerde reisinfo, met name bij overstappen
- ontwikkeling gezamenlijk procedurestelsel voor calamiteiten om die zoveel mogelijk geïntegreerd te benaderen als zij zich voordoen
- met uitzondering van bus-Fryslan mogen nu in het hele OV in NN drie kinderen tot 12 jaar gratis mee met een volwassene
- onderzoek naar de gewenste voorzieningen per knooppunttype met gezamenlijk uitvoeringsprogramma

Betekenis voor de reiziger: sneller en frequenter OV.

Projectteam

 • Jan van Selm
  Operationeel directeur
  OV-Bureau Groningen Drenthe
 • Ineke van Gent
  Regiodiorecteur Noord-Oost
  NS
 • Frank van Setten
  Adjunct-directeur Trein
  Arriva
 • Jan van Kouwenhoven
  Concessiedirecteur GD
  Qbuzz
 • Attie Sijpkes
  Beleidsmedewerker Marketing en Communicatie
  OV-Bureau Groningen Drenthe

Voor vragen en suggesties rondom dit project mail: a.sijpkes@ovbureau.nl

Nieuws

groepsfoto

Start Herfstsessies SummerChallenge

Tijdens de Samen op Reis SummerChallenge bogen jonge medewerkers binnen de OV & Spoor branche zich deze zomer over de vraag: hoe kunnen we het OV leuker, beter en makkelijker maken voor de reiziger? Vier teams met vertegenwoordigers van vervoerders, reizigersorganisaties en overheden werkten vervolgens hun beste idee uit om de reis voor de reiziger […]

Lees meer...
Screen Shot 2015-07-02 at 22.51.47

Team ‘slimmer reizen’ wint Samen op Reis SummerChallenge 2015

Op donderdag 2 juli is het team ‘slimmer reizen’ verkozen als winnaar van de Samen op Reis SummerChallenge 2015. Het team, bestaande uit jonge professionals van verschillende OV-partijen, wil meer uniformiteit van de reisinformatie. Van app tot bewegwijzering, om zo de reis voor de reiziger soepeler te laten verlopen. Vier teams werkten in twee weken […]

Lees meer...
Screen Shot 2015-06-02 at 09.55.28

Ruim 50 aanmeldingen voor SummerChallenge

Ruim 50 jonge professionals hebben zich aangemeld voor de Samen op Reis SummerChallenge. In de zomer van 2015 organiseren de samenwerkende OV-partijen binnen Samen op Reis een SummerChallenge in de vorm van drie zomeravondbijeenkomsten. Jonge professionals worden uitgedaagd om een actieplan op te stellen voor een integraal OV-aanbod om de reiziger optimaal te kunnen bedienen. […]

Lees meer...
IMG_2547

Jonge professionals Summer Challenge gelanceerd

In de zomer van 2015 organiseren de samenwerkende OV-partijen binnen Samen op Reis een SummerChallenge in de vorm van drie zomeravondbijeenkomsten. Jonge professionals worden uitgedaagd om een actieplan op te stellen voor een integraal OV-aanbod om de reiziger optimaal te kunnen bedienen. In de SummerChallenge kunnen zij hun kennis over de OV-sector verdiepen, hun netwerk […]

Lees meer...
JVW_20140827_SOR 04

Eerste Samen op Reis-dag geslaagd

In augustus 2014 vond de Samen op Reis-dag plaats, een middag voor betrokkenen bij OV-projecten binnen Samen op Reis. Tijdens de middag deden we inspiratie en nieuwe energie op door de uitwisseling van ideeën en ervaringen. Aan de hand van drie uitgelichte projecten werd gezamenlijk gereflecteerd op de samenwerking en vooruitgeblikt naar nieuwe oplossingen voor vraagstukken […]

Lees meer...
1 2 3