Opdrachten SummerChallenge zijn bekend!

De opdrachten voor de SummerChallenge zijn bekend! Dit jaar staat de reis van studenten centraal. Slimme, flexibele reizigers die hun weg weten te vinden via apps en zich vrij bewegen in het OV door hun studentenkaart. De kaart biedt hen toegang naar het onderwijs en door de sterke afhankelijkheid van het OV zijn ze vaak weinig tevreden over het aanbod. Vanuit dit studentenperspectief buig je je over de kansen op gebied van mobiliteit. Wat moet er gebeuren om studenten beter te kunnen bedienen op hun reis van studentenkamer of ouders naar studie? Hoe kan het OV studenten en onderwijs zo goed mogelijk faciliteren? Welke slimme oplossingen kunnen we toevoegen aan het huidige aanbod? En wat moet er gebeuren om deze oplossingen te realiseren?

Elk team gaat met één van onderstaande thema’s aan de slag. Of met een overig relevant thema naar eigen keuze. Het team met het beste idee en de beste uitwerking wint.

1.        Betrouwbaarheid van reizen. Hoe zorg je dat de zekerheid van reizen voor studenten wordt vergroot?
Studenten zijn vaak afhankelijk van het OV om bij het onderwijs te komen. Een betrouwbare dienstregeling en reisinformatie zijn cruciaal om te weten of je op tijd in college kunt zitten. Studenten weten hun weg binnen de apps, maar kunnen de beste reisalternatieven nog niet altijd te vinden. Wanneer kun je beter met de fiets in plaats van OV? Of samen een Abeltje pakken? En hoe vind je die alternatieven snel?

2.       Fietsparkeren. Hoe lossen we het fietsparkeerprobleem in de grote steden op?
De first mile/last mile is cruciaal in een betrouwbare reis met het OV. We kennen allemaal de overvolle fietsflats, de fietskelders en de rondslingerende fietsen in stationsgebied en op OV-knooppunten. Welke slimme oplossingen maken de overgang van fiets en OV beter (en zonder parkeeroverlast)?

3.       OV-aanbod in de regio. Hoe zorg je voor een efficiënte inzet van aanbod voor studenten in de regio?
Een groot deel van de studenten in de regio woont niet op fietsafstand van studie en is aangewezen op het OV-aanbod in de buurt. Welke nieuwe oplossingen zijn er om studenten in de regio te blijven bedienen? Wanneer is deelvervoer of een e-bike interessant? Hoe zet je de middelen voor aanbod efficiënt in gericht op toegankelijk en betaalbaar OV in de toekomst?

4.       Afstudeerders. Hoe behoud je studenten in het OV na afstuderen?
Na afstuderen daalt het OV-gebruik zodra studenten hun OV-Studentenkaart inleveren (en misschien wel een lease-auto aangeboden krijgen van hun nieuwe baas). Hoe prikkel je oud-studenten om gebruik te blijven maken van het OV?

5.       Budget OV-Studentenkaart. Hoe faciliteer je studenten optimaal in hun reis van A naar B?
De overheid geeft jaarlijks ca. 900 miljoen euro uit om de OV-reizen van studenten te financieren. Dat de overheid financiert, staat buiten kijf, maar is een OV-kaart financieren toekomstbestendig? Of kunnen we iets beters bedenken met dit budget om studenten optimaal te faciliteren in hun reis? Hoe ziet een totaalpakket om van A naar B te kunnen komen eruit?