initiatiefgroep

Op uitnodiging van Rover en Urgenda hebben de vervoersbedrijven en overheden de handen ineengeslagen om met het OV een grote stap vooruit te maken ten dienste van de reiziger. Om dit te realiseren is een initiatiefgroep in het leven geroepen waaraan vertegenwoordigers van onder meer de vervoersbedrijven en concessieverlenende overheden deelnemen. De deelnemers van de initiatiefgroep willen niet alleen goede en creatieve ideeën op tafel krijgen, maar ook concrete initiatieven stimuleren, ondersteunen en faciliteren door het aangaan van allianties met andere partijen binnen en buiten de OV-wereld. De allianties zijn gestoeld op onderlinge samenwerking ten behoeve van de reiziger; de initiatiefgroep gaat niet uit van formele structuren en besluiten. De leden van de initiatiefgroep bevorderen onder hun eigen leden of achterban dat het idee achter Samen op reis wordt uitgedragen en de projecten worden uitgevoerd.

Hellen van DongenDirecteur OV en spoorMinisterie van Infrastructuur en Milieu
“Ik geloof dat samenwerking tussen vervoerbedrijven en overheden leidt tot een beter geïntegreerd OV-product.”
Geert KloppenburgProjectmanagerUrgenda
“We moeten nu samen zoeken naar nieuwe verbindingen. Praten is leuk maar het nu daadwerkelijk gaan doen is nog veel belangrijker.”
geert_klein
René MeijerSecretarisStadsregio’s kader Verkeer en Vervoer (SkVV)
“Als opdrachtgevers en vervoerders hebben we de verplichting om er meer met elkaar uit te halen, we moeten het samen doen!”
104
Hans PetersCommercieel directeur NS reizigersNS
“Wij willen een klantgedreven en attente dienstverlener zijn die, in nauwe samenwerking met alle vervoerders en andere ketenpartners, het vervoer ‘van deur tot deur’ verzorgt.”
111
Wim van TilburgDirecteurKennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
“Samen de handen uit de mouwen voor het toekomstige openbaar vervoer, dat spreekt mij aan.”
112