Home

Samen op Reis is een samenwerkingsinitiatief van de belangrijkste OV-partijen ; vervoersbedrijven, overheden en consumentenorganisaties. De initiatiefnemers zetten zich in voor een betere samenwerking in het openbaar vervoer. Hun doel: het OV een vanzelfsprekende schakel maken voor reizigers in hun reis van A naar B.

Op uitnodiging van reizigersvereniging Rover en duurzaamheidsorganisatie Urgenda zijn de deelnemende partijen begin 2013 begonnen met 15 gezamenlijke projecten om de reiziger sneller en beter van deur tot deur te brengen. Het gaat bijvoorbeeld om het verbeteren van het voor- en natransport voor de OV-reiziger, het realiseren van een beter gezamenlijk tariefaanbod en het verbeteren van overstappunten.

Projecten

De deelnemende partijen hebben projecten benoemd waarin wordt samengewerkt en die leiden tot directe verbeteringen voor de reiziger.

  • eencentraal
  • firstenlast
  • firstenlast_rot
  • gezamelijkeactie
  • noord-nederland
  • ontwikkeling
  • producten
  • veiligheidsscan
  • verbeteren

Uitgelichte video

Samen op Reis is afgerond! Op donderdagavond 6 april kwamen de deelnemende partijen bijeen om het initiatief gezamenlijk af te sluiten. Met trots kijken de initiatiefnemers terug op de behaalde resultaten en sluiten na vier jaar hun activiteiten feestelijk af op een mooie OV-locatie: restaurant 1e klas op het centraal station van Amsterdam.

Samen op Reis begon in de zomer van 2012, toen de initiatiefnemers bij elkaar kwamen om de samenwerking binnen het OV te versterken. De initiatiefnemers waren bestuurders van opdrachtgevende overheden, OV-bedrijven, kennis- en service-instituten en de reizigersorganisatie Rover. Aanleiding voor het initiatief waren de slechte verhoudingen in de sector. Na vier jaar Samen op Reis kan geconcludeerd worden dat de samenwerking in de sector is verbeterd. Samen op Reis heeft daar een belangrijke praktische en morele bijdrage aan geleverd.

De sleutel tot succes van Samen op Reis was het informele karakter en het persoonlijk commitment van de initiatiefnemers. De verbetering van de onderlinge verhoudingen heeft er voor gezorgd dat er nieuwe verbanden zijn ontstaan – spoor- en OV-tafels, branchevereniging, – en dat het reeds bestaande overleg in het NOVB meer slagkracht heeft gekregen. Er zijn verschillende mooie concrete initiatieven ontwikkeld.

De afsluiting van Samen op Reis betekent niet dat er geen aandacht meer nodig is voor de verhoudingen in de sector. De rol van Samen op Reis als aanjager is echter na vier jaar voorbij. Het is nu aan de partijen in de OV-sector om de samenwerking te bestendigen en samen resultaten te boeken voor de reiziger!

Bekijk hier de afsluitende video van Samen op Reis. Lees hier ook de nabeschouwing van het initiatief: Nabeschouwing Samen op Reis

klik hier voor meer video's